ร่วมบริจาคโครงการ '' ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ"

เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร.  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และสมาคมแม่บ้าน ศสร. ร่วมบริจาคโครงการ '' ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ " ณ หน้าค่าธนะรัชต์