พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน

เมือวันที่  ๓๑ ต.ต.๖๐  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน  ณ  หน้า บก.ศสร.