พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๐. พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ , สมาคมแม่บ้าน ศสร. และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ บก.ศสร.