ตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ศสร. เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.