ตรวจเยี่ยมการฝึก

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ 27 ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.