พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ 27

เมือ  ๓ พ.ย.๖๐  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  ให้การต้อนรับ  นายกองโท  ศิริรักษ์  เชาวนปรีชา  ผอ.สน.อส. เนื่องในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ 27 ณ  หอประชุม  ศสร.