พบปะและมอบนโยบายกับกำลังพลที่ไปทำการฝึก นศท. ที่เขาชนไก่

เมื่อ ๕ ม.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. พบปะและมอบนโยบายกับกำลังพล ศสร. ที่ไปทำการฝึก นศท. ที่เขาชนไก่  ณ หอประชุม ศสร.