ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการฝึก หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ ๒๘

เมื่อ ๕ ม.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการฝึก หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ ๒๘ ณ รร.กสร.ศสร.