ตรวจเยี่ยมการฝึกของ อส.จชต.รุ่นที่ ๒๘

เมื่อ ๘ ม.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  ตรวจเยี่ยมการฝึกของ อส.จชต.รุ่นที่ ๒๘ ณ กองฝึก รร.กสร.ศสร.