กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลามาตุลีรังสรรค์ หมู่บ้าน ศสร.