พิธีมอบเงินทุนสงเคราะห์สมาคมแม่บ้านทหารบก ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร.

วันที่ ๒๔ ก.พ.๖๑  พ.อ.หญิงศรีวิตรี พรมแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน และคณะแม่บ้าน ศสร.ให้การต้อนรับ คุณวารี วิจิตรโท ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นรด.และคณะแม่บ้าน นรด.เนื่องในโอกาสเดินทางมามอบเงินทุนสงเคราะห์สมาคมแม่บ้านทหารบก ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร.และเยี่ยมชมกิจการแม่บ้านของ ศสร.