การอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ.๖๑

วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑  พ.อ.วินัย ลำโครัตน์  เสธ.ศสร.  เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ.๖๑  โดยมี พ.อ.สมคิด  สวยล้ำ  อศจ.นรด.  เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุม ศสร.