พล.อ.สมพงษ์ ไทรงาม หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ทบ. ให้แนวทางและข้อเสนอแนะในด้านการศึกษา

เมื่อ ๕ มี.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ  พล.อ.สมพงษ์  ไทรงาม  หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ทบ. และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อให้แนวทางและข้อเสนอแนะในด้านการศึกษาให้กับ ศสร. ณ  บก.ศสร.