พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑  พล.ท.วิโรจน์  วิจิตรโท ผบ.นรด. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.  โดยมี พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. และคณะให้การต้อนรับ