พิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๑  นายกองเอก ศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ