พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๑ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙ ณ หอประชุม ศสร.