พิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน

เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๑  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ณ บก.ศสร.