ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐) และ หลักสูตร นนส. เหล่า ร. ๑ ปี รุ่นที่ ๔๑/๖๐

เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๑ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐) และ หลักสูตร นนส. เหล่า ร. ๑ ปี รุ่นที่ ๔๑/๖๐ ณ หอประชุม ศร. โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธาน