ร่วมบริจาคโครงการ '' ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ"

เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร.  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และสมาคมแม่บ้าน ศสร. ร่วมบริจาคโครงการ '' ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ " ณ หน้าค่าธนะรัชต์ 

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๐. พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.

ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมหน่วยสายงานกำลังพล

วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด. พร้อมด้วยคณะ. และ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบช.ศสร.  ให้การต้อนรับ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(๑) ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในสายงานกำลังพล เพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการจัดหน่วย ศสร. และปัญหาข้อขัดข้อง  ณ บก.ศสร.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๐ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.

บริจาคโลหิต

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๐  พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ รอง ผบ.ศสร. (๒) เป็นประธานพิธีบริจาคโลหิตตามโครงการ  ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๐ โดยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ซึ่งมีข้าราชการและผู้เข้ารับการฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ ร่วมบริจาคอย่างพร้อมเพียง  ณ  หอประชุม ศสร.