พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๐ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับเครื่องหมายยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย  ณ  บก.ศสร.