บริจาคโลหิต

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๐  พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ รอง ผบ.ศสร. (๒) เป็นประธานพิธีบริจาคโลหิตตามโครงการ  ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๐ โดยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ซึ่งมีข้าราชการและผู้เข้ารับการฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ ร่วมบริจาคอย่างพร้อมเพียง  ณ  หอประชุม ศสร.