พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔

เมื่อ  ๗ พ.ย.๖๐. พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔ ประจำปี. ๒๕๖๑ ณ. หอประชุม รร.กสร.ศสร.