พิธีประดับเครื่องหมายพวกให้กับครูทหารใหม่ และพิธีต้อนรับทหารใหม่ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๐   พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายพวกให้กับครูทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒   และ พิธีต้อนรับทหารใหม่ของทหารกองประจำการ  รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.