พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๐   พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์  รอง ผบ.ศสร. (๑ ) เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ  รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.