ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของ นรด.

เมื่อ ๒ พ.ย.๖๐ พล.ต. สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  พร้อมด้วยข้าราชการ ศสร.  และสมาคมแม่บ้าน ศสร.  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีของ นรด.  โดยมี พล.ท.วิโรจน์  วิจิตรโท  ผบ.นรด.เป็นประธานในพิธี   วัดเกาะวังไทร ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม

พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน

เมือวันที่  ๓๑ ต.ต.๖๐  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน  ณ  หน้า บก.ศสร.