พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๐ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับเครื่องหมายยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย  ณ  บก.ศสร.

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๐   พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์  รอง ผบ.ศสร. (๑ ) เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ  รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔

เมื่อ  ๗ พ.ย.๖๐. พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๔ ประจำปี. ๒๕๖๑ ณ. หอประชุม รร.กสร.ศสร.

พิธีประดับเครื่องหมายพวกให้กับครูทหารใหม่ และพิธีต้อนรับทหารใหม่ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๐   พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายพวกให้กับครูทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒   และ พิธีต้อนรับทหารใหม่ของทหารกองประจำการ  รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ 27

เมือ  ๓ พ.ย.๖๐  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  ให้การต้อนรับ  นายกองโท  ศิริรักษ์  เชาวนปรีชา  ผอ.สน.อส. เนื่องในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ 27 ณ  หอประชุม  ศสร.