อวยพร ผบ.ศร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

มื่อ ๒๖ ธ.ค.๖๐ เวลา  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. และคณะ อวยพร ผบ.ศร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บก.ศร.

อวยพรปีใหม่ ผบ.รร.นส.ทบ.

เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ ผบ.รร.นส.ทบ. ณ รร.นส.ทบ.

งานสังสรค์สามัคคี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๐ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานงานสังสรค์สามัคคี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน ศสร. 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ พ.ท.ทินกร จันทร์อินตา

เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ พ.ท.ทินกร  จันทร์อินตา ณ ห้องพิธีการ ศสร. 

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศร.

เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๐  พ.อ.ธัชพล ศิริสนธิ์ นปก.บก.ทบ.ชรก.ศสร. ผู้แทน ผบ.ศสร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ศร. ณ ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธาน