ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพบปะและให้โอวาทหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๐  พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์  รอง ผบ.ศสร. (๑ ) ให้การต้อนรับ พล.อ.ปราการ  ชลยุทธ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เนื่องในโอกาสพบปะและให้โอวาทหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ 27 ณ ศสร.