พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๐  พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์  รอง ผบ.ศสร. (๑ ) เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ  ประชุม ศสร.