อวยพร ผบ.ศร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

มื่อ ๒๖ ธ.ค.๖๐ เวลา  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. และคณะ อวยพร ผบ.ศร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บก.ศร.