ร่วมพิธีถวายสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์

เมื่อที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐ พ.อ.เกษม  ตราชู  ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. นำข้าราชการ ศสร. ร่วมพิธีถวายสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์  อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์