ตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการ

เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๖๐ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. และคณะ ตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยง กบร.ศสร.