ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศร.

เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๐  พ.อ.ธัชพล ศิริสนธิ์ นปก.บก.ทบ.ชรก.ศสร. ผู้แทน ผบ.ศสร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ศร. ณ ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธาน