พิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ พ.ท.ทินกร จันทร์อินตา

เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ พ.ท.ทินกร  จันทร์อินตา ณ ห้องพิธีการ ศสร.