อวยพรปีใหม่ ผบ.รร.นส.ทบ.

เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ ผบ.รร.นส.ทบ. ณ รร.นส.ทบ.