พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗

เมือ  ๑๔ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗ ณ  หอประชุม  ศสร. 

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๐ พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ  รอง ผบ.ศสร. (๒) พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และ นักกีฬา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์

ตรวจเยี่ยมการฝึก

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ 27 ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร. 

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพบปะและให้โอวาทหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๐  พ.อ.นฤดล  ท้าวฤทธิ์  รอง ผบ.ศสร. (๑ ) ให้การต้อนรับ พล.อ.ปราการ  ชลยุทธ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เนื่องในโอกาสพบปะและให้โอวาทหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ 27 ณ ศสร.

ตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ศสร. เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.