โครงการ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๑  พ.อ.วินัย ลำโครัตน์ เสธ.ศสร. เป็นประธาน โครงการ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ศสร. โดยมีกำลังของศูนย์การกำลังสำรองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง โดยวิทยากรจาก รพ.ค่ายธนะรัชต์ ณ หอประชุม ศสร.

ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ และหลักสูตร อส.จชต.รุ่น ๑๘

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร.  ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ และหลักสูตร อส.จชต.รุ่น ๑๘  และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับหลักสูตร ณ รร.กสร.ศสร.

ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ปัญหา การตรวจเลือกทหาร หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ปัญหา การตรวจเลือกทหาร หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ ณ อาคารเอนกประสงค์

ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนฉับพลัน หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน (จชต.) รุ่นที่ ๒๘

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๑๓๐ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนฉับพลัน หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน (จชต.) รุ่นที่ ๒๘ ณ สนามยิงปืนฉับพลัน ศร.

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และ สมาคมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามบิน ศร. โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธี