พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และ สมาคมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามบิน ศร. โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธี