ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ปัญหา การตรวจเลือกทหาร หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ปัญหา การตรวจเลือกทหาร หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ ณ อาคารเอนกประสงค์