ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนฉับพลัน หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน (จชต.) รุ่นที่ ๒๘

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๑๓๐ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนฉับพลัน หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน (จชต.) รุ่นที่ ๒๘ ณ สนามยิงปืนฉับพลัน ศร.