ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ และหลักสูตร อส.จชต.รุ่น ๑๘

เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร.  ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๒ และหลักสูตร อส.จชต.รุ่น ๑๘  และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับหลักสูตร ณ รร.กสร.ศสร.