โครงการ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๑  พ.อ.วินัย ลำโครัตน์ เสธ.ศสร. เป็นประธาน โครงการ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ศสร. โดยมีกำลังของศูนย์การกำลังสำรองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง โดยวิทยากรจาก รพ.ค่ายธนะรัชต์ ณ หอประชุม ศสร.