พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อ ๖ ก.พ.๖๑ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศสูงขึ้น  ว่าที่ พ.ท.หญิง ธิดารัตน์ ปัตฐามัง หน.ผธก.รร.กสร.ศสร. ณ บก.ศสร.