มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำสำนักงาน

เมื่อ ๑๔ ก.พ. ๖๑  พ.อ.วินัย  ลำโครัตน์ เสธ.ศสร. เป็นประธานมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำสำนักงานให้กับ นขต.บก.ศสร. และ นขต.ศสร.  ณ หน้า บก.ศสร.