พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๘

พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกของหน่วย