ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม อส.จชต. รุ่นที่๒๘

วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม อส.จชต. รุ่นที่๒๘ ณ เขื่อนปราณบุรี