ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม อส.จชต. รุ่นที่ ๒๘

เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๑  พ.อ.ศาสตรา ศรีเพ็ญ รอง ผบ.ศสร.   ให้การต้อนรับ  นายกองโท ศิริรักษ์  เชาวนปรีชา  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดนในตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม อส.จชต.รุ่นที่๒๘ ณ เขื่อนปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์