เยี่ยมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๑ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร.  พร้อมด้วย  ภริยาและคณะ เข้าเยี่ยมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านพัก ศสร.