พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ ๒๘

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๑  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ ๒๘ ณ หอประชุม ศสร.