ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมกำลังพล สถานีฝึกที่ ๓๒ การฝึกภาคสนามเขาชนไก่

วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพล สถานีฝึกที่ ๓๒  การฝึกภาคสนามเขาชนไก่  และร่วมซักซ้อมการตรวจเยี่ยมการฝึกของ ผช.ผบ.ทบ. ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี